Basiskinderbijslag

Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018.

Vlaanderen - Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018

Kinderbijslag

Sinds 1 oktober 2006, geldt dit ook voor alle gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn.

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 93,93
2de kind € 173,80
3de kind en elk der volgende € 259,49

Kinderbijslag voor wezen (art. 50bis, AKBW)

Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag.

Kind Bedrag per maand
Per weeskind € 360,83

Bijzondere bijslag voor kinderen geplaatst in een gezin (art. 70ter, AKBW)

Kind Bedrag per maand
Per geplaatst kind € 63,03